Theo Tâm Anh/Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Tâm Anh/Tạp chí Doanh nhân Việt Nam, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Nguyên nhân thu hồi do mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.