Theo Mai Linh/Reatimes

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Mai Linh/Reatimes, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Khi tình trạng khan, thiếu hàng thật sự diễn ra, hệ lụy của khủng hoảng thiếu sẽ là tình trạng giá tăng cao, người mua không thể tiếp cận nhà ở. Doanh nghiệp địa ốc gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ.