Theo Lê Bình/ Đô Thị Mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Lê Bình/ Đô Thị Mới, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Tâm lý ăn chắc mặc bền và tài sản để lại cho thế hệ sau vẫn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua BĐS của khách hàng. Do vậy, những sản phẩm vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa là tài sản để dành được ưa chuộng.