Tổng công ty TMDV Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng công ty TMDV Hà Nội, cập nhật vào ngày: 19/01/2021

Công ty CP Sự kiện và Ẩm thực Hapro - đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã khẩn trương xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm thích nghi trước tình hình mới, chủ động vượt khó thời hậu Covid-19.