tổng đài 1022 hà nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tổng đài 1022 hà nội, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Trung ương, TP. Hà Nội đến với các đối tượng khó khăn.