Trao sức khỏe - Giữ yêu thương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Trao sức khỏe - Giữ yêu thương, cập nhật vào ngày: 29/09/2020

Từ 02/03 - 31/03/2020, nằm trong chuỗi hoạt động “SCB chung tay vì sức khỏe cộng đồng” SCB triển khai chương trình "Trao sức khỏe - Giữ yêu thương"...