triển khai Basel II

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về triển khai Basel II, cập nhật vào ngày: 16/01/2021

VPBank vừa công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) trong số ba trụ cột...