trường hợp cần đeo khẩu trang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trường hợp cần đeo khẩu trang, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo, đeo khẩu trang y tế có thể làm giảm sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp cấp, nhưng không phải trong mọi trường hợp đều cần sử dụng.