Vay ưu đãi vốn trung dài hạn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vay ưu đãi vốn trung dài hạn, cập nhật vào ngày: 29/05/2020

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn tại SHB phục vụ các mục đích mua nhà đất, vay mua ô tô, vay tiêu dùng sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất.