Viêm nhiễm cấp tính

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viêm nhiễm cấp tính, cập nhật vào ngày: 16/07/2020

Trời thoắt nóng, thoắt lạnh rất hay bị khàn tiếng. Tuy không phải là bệnh trọng nhưng rất khó chịu, bất tiện và mất tự tin khi giao tiếp.