xuất khẩu sang hungary

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu sang hungary, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Với kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2020, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á xuất khẩu sang Hungary. Trong năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí này.