Kết quả cho thấy, trong số 247 mẫu nước mắm lấy kiểm nghiệm ngẫu nhiên thì cả 247 mẫu đều không phát hiện Asen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép.

247 mẫu trên thuộc 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp) trên thị trường và tại một số siêu thị.

Như vậy, trong đợt kiểm tra vừa qua, Bộ Y tế không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước và hóa chất.

Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỉ lệ khác nhau.

Với kết quả kiểm nghiệm Arsen: 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Arsen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế.

Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác như: Chì, thủy ngân và cadmium đều đạt theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam