Mới cập nhật

Sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

08:54 | 23/06/2017

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Xem thêm