Chủ đề: 849 CHF

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 849 CHF, cập nhật vào ngày: 26/01/2020

Theo số liệu của Hải quan Thuỵ Sỹ, thời gian qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) song phương Việt Nam – Thuỵ Sỹ đạt 480,737,849 CHF tăng cao so với cùng kỳ năm trước.