Bắc Giang: Thu nhập bình quân vùng nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm - Ảnh 1

Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, hiện toàn tỉnh có khoảng 33 nghìn hội viên nông dân được vay vốn theo thỏa thuận liên ngành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Hội Nông dân (HND) Việt Nam và Agribank, với tổng dư nợ đạt hơn hơn 1.695 tỷ đồng ở 10 huyện, thành phố.

Ông Bùi Thế Chung, Chủ tịch HND tỉnh khẳng định, hiện nay các cấp HND trong tỉnh đang trực tiếp quản lý nguồn Qũy hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, số vốn này rất ít, không đáp ứng được nhu cầu của hội viên. 

Thông qua chương trình phối hợp vay vốn giữa HND với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong tỉnh tiếp cận vốn thuận lợi, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, đời sống của bà con cải thiện rõ rệt. 

Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2018 đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HND tỉnh tiếp tục phối hợp với hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ các tổ vay vốn. 

HND tỉnh chỉ đạo HND các huyện, TP cử cán bộ phụ trách thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất và hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả đồng vốn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/bac-giang-thu-nhap-binh-quan-vung-nong-thon-dat-40-trieu-dong-nguoi-nam-1370.html