Sản phẩm

Giá (VNĐ/sản phẩm)

Sữa bột Nuti IQ step 1 400g

89,500

Sữa bột Lactogen Complete 1 400g

90,000

Sữa bột Dielac Alpha Step 1 400g

100,000

Sữa bột Abbott Grow 1 - hộp 400g

127,000

Sữa bột Dutch Lady Cô gái Hà Lan Gold Step 1 400g

135,000

Sữa bột Dielac Alpha Step 1 900g

169,000

Sữa bột Nuti IQ step 1 900g

179,000

Sữa bột Frisolac 1 400g

189,000

Sữa bột Nan Pro 1 400g

189,000

Sữa bột Celia Expert 1 400g

199,000

Sữa bột Frisolac Gold 1 400g

202,000

Sữa bột Dutch Lady Cô gái Hà Lan Step 1 900g

204,000

Sữa bột Enfamil A+ 1 400g

215,000

Sữa bột Abbott Grow 1 - hộp 900g

225,000

Sữa bột Abbott Similac Newborn IQ 1 - hộp 400g

245,000

Sữa bột Abbott Similac Total Comfort 1 - hộp 360g

251,000

Sữa bột Dutch Lady Cô gái Hà Lan Gold Step 1 900g

256,000

Sữa bột Frisolac 1 900g

257,000

Sữa bột Abbott Similac Isomil 1 - hộp 400g

270,000

Sữa bột Lactogen Gold 1 900g

303,000

Sữa bột Nan Pro 1 800g

335,000

Sữa bột Dielac Optimum Step 1 900g

344,000

Sữa bột Physiolac số 1 - hộp 900g

369,000

Sữa bột Picot số 1 - hộp 900g

385,000

Sữa bột Celia Expert 1 900g

395,000

Sữa bột Frisolac Gold 1 900g

425,000

Sữa bột Meiji Gold 1 900g

400,000

Sữa bột Enfamil A+ 1 900g

438,000

Sữa bột S26 Gold 1 900g

450,000

Sữa bột Abbott Similac Newborn IQ 1 - hộp 900g

498,000

Sữa Guigoz 1 - Guigoz 1 dès la naissance 800g

515,000

Sữa bột Gallia 1 900g

535,000

Sữa bột Gallia 1 800g

550,000

(Gía sữa có thể thay đổi theo thị trường và chênh lệch tùy vào nơi phân phối sản phẩm. Vui lòng liên hệ các đại lý và cửa hàng sữa để biết giá chính xác). 

Trang Bùi (tổng hợp)/ Theo GĐVN