BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND (CÁ NHÂN)

Lãi suất tiền gửi VND 

BẢNG LÃI SUẤT VAY VỐN DÀNH CHO CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP 

Lãi suất vay vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp

  • Lưu ý: Lãi suất các ngân hàng hiện nay đang thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp các ngân hàng để có mức lãi suất cập nhật nhất. 

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/cap-nhat-lai-suat-cac-ngan-hang-thang-122016-c33477.html