Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 273/KH-BCĐTƯVSATTP về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn” và “Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Theo kế hoạch được công bố, chương trình hành động được thực hiện nhằm giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản), trọng tâm giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản nuôi nhằm cải thiện niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản. 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017 sẽ diễn ra từ 15/4 - 15/5/2017 trên phạm vi toàn quốc.

Theo Cục An toàn Thực phẩm

Nguồn: http://reatimes.vn/chinh-thuc-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2017-5198.html