Chủ đề: Chủ tịch Nguyễn Trần Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chủ tịch Nguyễn Trần Nam, cập nhật vào ngày: 26/01/2020

Đây là nhận định của ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tại Diễn đàn bất động sản 2019: Xu hướng đầu tư tổ chức sáng 16/5.