Tại buổi thảo luận của UBND thành phố về các nội dung quan trọng trình HĐND thành phố kỳ họp thứ 7 sắp diễn ra, các thành viên tham dự đều thống nhất tăng học phí đối với các trường Cao đẳng nghề và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật để tạo cơ sở pháp lý cho các Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Việc tăng học phí cũng được kỳ vọng sẽ đồng thời tăng khả năng tự chủ tài chính cho đơn vị, giảm dần tỉ lệ đảm bảo của ngân sách và có nguồn kinh phí thực hiện việc chỉnh lý, chuyển đổi các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu xã hội.

Riêng đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập thì sau khi xem xét tình hình thực tế, xét chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 và năm 2017 tăng bình quân không đáng kể nên thống nhất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. 

Tổng hợp/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/da-nang-de-xuatkhong-tang-hoc-phi-mam-non-va-pho-thong-cong-lap-nam-hoc-2018-2019-25627.html