Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có khoảng 15 các rạp chiếu phim lớn nhỏ khác nhau. Dưới đây là danh sách các rạp chiếu phim lớn tại Hà Nội, cùng với đó là các thông tin liên lạc để bạn có thể đặt vé trước. Đặc biệt là kèm theo danh sách các tuyến xe bus đi qua các rạp chiếu phim dành cho các bạn sử dụng xe bus làm phương tiện đi lại.

Địa chỉ, số điện thoại các rạp chiếu phim và danh sách các tuyến xe bus đi qua rạp tại Hà Nội

Bùi Nguyễn (tổng hợp)/ Theo GĐVN