Đáp án môn Thi Năng khiếu Báo chí.

Theo Nhật Linh / Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/de-thi-va-dap-an-mon-thi-nang-khieu-bao-chi-c25994.html