Chủ đề: điểm mới luật giáo dục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điểm mới luật giáo dục, cập nhật vào ngày: 30/01/2020

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật, trong đó có Luật Giáo dục vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 .