Chủ đề: đường hoa Tường Vi ở Thanh Trì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đường hoa Tường Vi ở Thanh Trì, cập nhật vào ngày: 30/01/2020

Đường hoa Tường Vi dài 200m ở Thanh Trì như một thế giới lạ. Tuy nhiên, ít ng, không cần phải ra ngoài ngoại thành mà ngay trung tâm Hà Nội cũng có con đường hoa Tường Vi dài cả cây số.