Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quyết định số 653/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45 lên 15h00 nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại thời điểm cuối ngày giao dịch.

Đại diện HNX cho biết, sự khác biệt của việc mua bán trong phiên khớp lệnh sau giờ với phiên trong giờ như sau:

+Về loại lệnh áp dụng: phiên trong giờ áp dụng nhiều loại lệnh (lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh ATC), còn phiên sau giờ chỉ dùng một loại lệnh là lệnh PLO. Lệnh đặt mua hoặc đặt bán tại phiên trong giờ có ghi mức giá hoặc không ghi mức giá (lệnh ATC), còn trong phiên sau giờ thì lệnh đặt mua hoặc đặt bán không ghi mức giá.

+Mức giá: Mức giá tại phiên trong giờ là mức giá đặt theo mong muốn của nhà đầu tư và mức giá này khi khớp lệnh sẽ tham gia vào giá tính chỉ số, giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau. Mức giá trong phiên sau giờ là mức giá khớp lệnh tại phiên định kỳ đóng cửa và mức giá này không tham gia vào giá tính chỉ số, giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau.

Được biết mục đích tăng thêm 15 phút giao dịch mỗi ngày của HNX nhằm giúp nhà đầu tư có thêm cơ hội giao dịch sau khi đánh giá thêm thông tin sau giờ giao dịch.

Bên cạnh đó, phiên giao dịch sau giờ cũng có thể làm giảm sự biến động giá chứng khoán trong phiên giao dịch ngày tiếp theo do một số nhà đầu tư đã thực hiện các giao dịch nhằm phòng ngừa rủi ro hoặc điều chỉnh vị thế của mình trước những thông tin xảy ra sau giờ giao dịch. Ngoài ra, việc này còn góp phần tăng thanh khoản trên thị trường...

 

 

Theo reatimes.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/hnx-se-them-15-phut-giao-dich-moi-ngay-de-tang-thanh-khoan-5346.html