Chủ đề: Học phí trường quốc tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Học phí trường quốc tế, cập nhật vào ngày: 30/01/2020

Theo thống kê mức học phí trung bình năm 2018 tại các trường quốc tế ở châu Á, Việt Nam xếp thứ 5 và thứ 12 trên thế giới với 17.941 USD/năm.