Phía Nam đảo Phú Quốc: Một năm bứt phá

Theo Nguyễn Quân / Gia đình Việt Nam