Phía Nam đảo Phú Quốc: Một năm bứt phá

Theo Nguyễn Quân / Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/infographic-phia-nam-dao-phu-quoc-mot-nam-but-pha-c25133.html