*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 12/1/2017

Thời gianTên chương trình
00:00 Người hùng của em - Tập 22
00:45 Sao thế giới - Tập 74
01:00 Người tình ánh trăng - Tập 29
02:00 Tình yêu còn mãi - Tập 49
03:00 Người hùng của em - Tập 23
04:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
05:00 Vòng tay gia đình - Tập 64
06:00 Tình yêu còn mãi - Tập 50
07:00 Người hùng của em - Tập 24
08:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
08:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00 Người tình ánh trăng - Tập 30
09:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00 Người hùng của em - Tập 25
10:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00 Vòng tay gia đình - Tập 65
11:35 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
12:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 7
13:00 Mặt nạ công tố viên - Tập 1
13:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00 Người hùng của em - Tập 26
14:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:45 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00 Tình yêu còn mãi - Tập 51
15:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00 Mặt nạ công tố viên - Tập 2
17:00 Vòng tay gia đình - Tập 66
18:00 Tình yêu còn mãi - Tập 52
18:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
19:00 Người hùng của em - Tập 27
20:00 Vòng tay gia đình - Tập 67
21:00 Mặt nạ công tố viên - Tập 3
22:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
22:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00 Trái tim vay mượn - Tập 30

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Theo Tường Vy / Reatimes