*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 12/1/2017

Thời gianTên chương trình
00:00Người hùng của em - Tập 22
00:45Sao thế giới - Tập 74
01:00Người tình ánh trăng - Tập 29
02:00Tình yêu còn mãi - Tập 49
03:00Người hùng của em - Tập 23
04:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
05:00Vòng tay gia đình - Tập 64
06:00Tình yêu còn mãi - Tập 50
07:00Người hùng của em - Tập 24
08:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Người tình ánh trăng - Tập 30
09:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Người hùng của em - Tập 25
10:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Vòng tay gia đình - Tập 65
11:35Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
12:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 7
13:00Mặt nạ công tố viên - Tập 1
13:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Người hùng của em - Tập 26
14:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:45Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình yêu còn mãi - Tập 51
15:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Mặt nạ công tố viên - Tập 2
17:00Vòng tay gia đình - Tập 66
18:00Tình yêu còn mãi - Tập 52
18:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
19:00Người hùng của em - Tập 27
20:00Vòng tay gia đình - Tập 67
21:00Mặt nạ công tố viên - Tập 3
22:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Trái tim vay mượn - Tập 30

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Theo Tường Vy / Reatimes