*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 3/11/2016

Thời gianTên chương trình
00:00Anh hùng thời đại - Tập 10
00:45Sao thế giới - Tập 64
01:00Pinocchio - Tập 14
02:00Đôi mắt thiên thần - Tập 8
03:00Anh hùng thời đại - Tập 11
04:00Mối thù không phai - Tập 13
05:00Yêu trong toan tính - Tập 16
06:00Đôi mắt thiên thần - Tập 9
07:00Anh hùng thời đại - Tập 12
08:00Mối thù không phai - Tập 14
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Pinocchio - Tập 15
09:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Anh hùng thời đại - Tập 13
10:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Yêu trong toan tính - Tập 17
11:35Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
12:00Mối thù không phai - Tập 15
13:00Pinocchio - Tập 16
13:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Anh hùng thời đại - Tập 14
14:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:45Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Đôi mắt thiên thần - Tập 10
15:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Pinocchio - Tập 17
17:00Yêu trong toan tính - Tập 18
18:00Đôi mắt thiên thần - Tập 11
18:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
19:00Anh hùng thời đại - Tập 15
20:00Yêu trong toan tính - Tập 19
21:00Pinocchio - Tập 18
22:00Mối thù không phai - Tập 14
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Trò chơi ái tình - Tập 26

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Theo Thúy Hà/ Gia Đình Việt Nam