Cuộc đời là những chuyến đi nhưng không phải chuyến đi nào cũng như ta kì vọng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo An Nhiên / Reatimes