Trong năm 2018, nợ xấu đã xử lý được một bước quan trọng và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống đã giảm mạnh (Ảnh TL)
 

Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức buổi họp báo tổng kết kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2018 và định hướng 2019. Theo Báo cáo, trong năm 2018, nợ xấu đã được xử lý được một bước quan trọng và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống đã giảm mạnh.

Cụ thể, ước tính đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.

1,89% cũng là mức thấp nhất ghi nhận kể từ năm 2012 đến nay - thời điểm nợ xấu ngân hàng bắt đầu được nhận diện một cách đầy đủ và sát thực hơn, với các bước nâng cao tiêu chuẩn phân loại nợ.

Bên cạnh cập nhật tỷ lệ nợ xấu, tại buổi họp báo trên, định hướng siết lại tăng trưởng tín dụng và tập trung kiểm soát lạm phát cũng thể hiện rõ ở một số dữ liệu ngành kết năm.

Đó là, đến cuối năm 2018, tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng khoảng 12,5% so với cuối năm 2017, là mức rất thấp so với mức độ khoảng 16 - 18% những năm trước.

Tương tự, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2018 cũng ở mức thấp, chỉ khoảng 14% theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo.

Đức Minh

Theo congluan.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/muc-no-xau-noi-bang-nam-2018-da-nam-sau-duoi-nguong-2-phan-tram-3529.html