Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt trên 1,146 triệu tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, thu nội địa đạt 1,08 triệu tỷ đồng.

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu), còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là Bình Dương, Đồng Nai. Có 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng ở mức cao từ 15% trở lên.

Năm 2018, thu thuế đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Ảnh minh họa

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy đa số người nộp thuế chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế kịp thời, sát với số phát sinh, bình quân chung cả nước, tổng số tờ khai (TK) thuế đạt 98% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ TK nộp đúng hạn/TK đã nộp đạt 95%.

Năm 2018, Tổng cục Thuế đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế…

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế đã đẩy mạnh việc triển khai công tác hoàn thuế điện tử. Thực hiện công tác giám sát hoàn thuế tự động đã giúp người nộp thuế giảm bớt thời gian, tiền bạc cũng như công sức... Do đó đã duy trì hệ thống khai thuế qua mạng cho hơn 99,93% số doanh nghiệp.

Thực hiện hoàn thuế điện tử cho hơn 93,18% số hồ sơ hoàn thuế. Đến nay đã xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực đối với 254 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn. Triển khai dịch vụ khai, nộp các khoản thu từ đất đai, hộ cá nhân điện tử.

Năm 2018, toàn ngành đã thực hiện trên 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt kết hoạch đã đặt ra; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 17,300 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ trên 34.000 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, ngành Thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017.

Trong năm 2019, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN năm 2018 cho hệ thống Thuế là 1.168.100 tỷ đồng.

Theo congly.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/nam-2018-thu-thue-dat-tren-1-trieu-ty-dong-3777.html