Cách làm tròn điểm thi

Bài thi của học sinh sẽ được chấm theo thang điểm 10. Và học sinh có điểm lẻ sẽ được làm tròn 2 chữ số thập phân. Ví dụ 2,256 sẽ được làm tròn 2 số sau dấu phẩy là 9,26.

Trong khi đó, năm 2017 chỉ lấy đến 0,25 điểm và không quy tròn điểm. Điều này đã khiến rất nhiều học sinh đạt điểm cao nhưng vẫn bị trượt đại học như 29,35 bị làm tròn xuống còn 29,25.

Đối tượng thí sinh tự do

Đối với những thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại học lực kém ở lớp 12 có điểm tổng kết môn học dưới 5 sẽ phải làm bài kiểm tra hoặc tham gia kỳ thi cuối năm môn đó tại nơi đăng ký dự thi.

Với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT phải có giấy đảm bảo đã tốt nghiệp THCS và các loại giấy tờ theo quy định khác.

Điều kiện thi ngành sư phạm

Để nâng cao chất lượng giảng dạy ngành sư phạm, từ 2018, các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ngành này sẽ phải đảm bảo học lực loại giỏi mới đủ điều kiện đăng ký đại học.

Với trình độ cao đẳng, trung cấp xét tuyển học sinh xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên.

Ngành sư phạm cũng có quyền tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cấp tỉnh ở môn học phù hợp môn thi.

Với loại hình sư phạm liên thông thì điều kiện phải có bằng giỏi trở lên. Nếu bằng khá thì phải có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên mới được học chuyển tiếp.

Thay đổi điểm ưu tiên khu vực

Từ năm 2018, chênh lệch điểm giữa các đối tượng ưu tiên khu vực là 0,25. Mức điểm này giảm 0,25 điểm so với các năm trước đây là 0,5.

Quy định mới này nhằm đảm bảo sự công bằng hơn giữa các thí sinh ở các khu vực khác nhau.

Đối với nhóm ưu tiên theo đối tượng vẫn giữ nguyên điểm chênh lệch là 1.

Theo Mộc Trà/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/nhung-thay-doi-lon-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-22019.html