Trợ cấp thai sản tăng

Phụ nữ mang thai được hưởng chế độ thai sản là tổng 6 tháng lương trung bình trước khi nghỉ sinh con, cộng thêm 2 tháng tiền mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng (từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng). Do đó, chế độ thai sản sẽ tăng lên khoảng 7% so với mức lương cũ.

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con cũng tăng từ mức hiện hành là 2.600.000 đồng cho mỗi con lên 2.780.000 đồng.

Chồng được hưởng chế độ thai sản

Trong chế độ nghỉ thai sản năm 2018, cả bố và mẹ khi sinh con đều được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Vợ sinh thường được nghỉ 5 ngày
  • Vợ sinh con mổ, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày
  • Vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên, thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc
  • Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ chế độ thai sản bao gồm:

  • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh
  • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Hồ sơ này phải nộp trước 45 ngày kể từ ngày đi làm trở lại.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/nhung-thay-doi-ve-chinh-sach-che-do-thai-san-nam-2018-22279.html