Chủ đề: siêu du thuyền của tỷ phú người Anh Joe Lewis

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về siêu du thuyền của tỷ phú người Anh Joe Lewis, cập nhật vào ngày: 26/01/2020

Sáng 16/5, siêu du thuyền của tỷ phú người Anh Joe Lewis đã cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long trong hành trình thưởng ngoạn vịnh di sản.