Forbes đánh giá các thương hiệu dựa trên tài chính của của các thương hiệu thay vì đánh giá theo kết quả điều tra người tiêu dùng. Dưới đây là các thương hiệu hàng đầu có giá trị nhất thế giới năm 2017.

Giá trị thương hiệu của Google đã tăng 55% trong hai năm qua, tuy nhiên giá trị thương hiệu vẫn kém Apple

Giá trị thương hiệu của Google đã tăng 55% trong hai năm qua, tuy nhiên giá trị thương hiệu vẫn kém Apple

Thương hiệu hàng đầu theo quốc gia

Theo Forbes, Mỹ có tới 56 nhãn hiệu nằm trong danh mục 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đức (11), Pháp (7), Nhật Bản (6), Thụy Sĩ (4), Tây Ban Nha (3), Bỉ, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển (2 chiếc), Áo, Trung Quốc, Đan Mạch, Ai Len , Anh (1).

Thương hiệu hàng đầu theo ngành

Còn phân chia theo ngành, thì số lượng các thương hiệu có giá trị nhất lần lượt là: Công nghệ (18), Dịch vụ Tài chính (13), Hàng tiêu dùng đóng gói (12), Ô tô (11), Bán lẻ (10), Luxury (7), Đồ uống, Đa dạng (4), Rượu (3), Nhà hàng (3), Viễn thông (3), Giải trí, Truyền thông, Giao thông vận tải (2), Không gian vũ trụ (1), Dịch vụ Kinh doanh (1), Thiết bị nặng (1), Thuốc lá (1).

Dưới đây là top 20 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2017

1. Apple

Apple Store mo o Singapore, xoa 'diem den' nguoi Viet tung chen lan hinh anh 1

Giá trị thương hiệu: 170 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 10%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 1.8 tỷ USD

2. Google

Giá trị thương hiệu: 101,8 tỷ USD.

Tỉ lệ tăng trưởng: 23%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 3,9 tỷ USD

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 87 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 16%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 1,6 tỷ USD

4. Facebook

Giá trị thương hiệu: 73,5 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 40 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 310 triệu USD

5. Coca - cola

Giá trị thương hiệu: 56,4 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: -4 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 4 tỷ  USD

6. Amazon

Giá trị thương hiệu: 54,1 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 54 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 5 tỷ USD

7. Disney

Giá trị thương hiệu: 43,9 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 11 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 2,9 tỷ USD

8. Toyota

Giá trị thương hiệu: 41,1 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: -2 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 4,3 tỷ USD

9. McDonald's

Giá trị thương hiệu: 40,3 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 3%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 646 triệu USD

10. Samsung

Giá trị thương hiệu: 38,2 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 6 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 3,7 tỷ USD

11. GE

Giá trị thương hiệu: 37,9 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 3 %

12. AT&T

Giá trị thương hiệu: 36,7 tỷ USD.

Tỉ lệ tăng trưởng: 12%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 3,8 tỷ USD

13. IBM

Giá trị thương hiệu: 33,3 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: -20%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 1,3 tỷ USD

14. Intel

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 13 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 1,8 tỷ USD

15. Cisco

Giá trị thương hiệu: 30,7 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 8 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 186 triệu USD

16. Nike

Giá trị thương hiệu: 29,6 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 8 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 3,3 tỷ USD

17. Mercedes-Benz

Giá trị thương hiệu: 29,2 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 12 %

18. Oracle

Giá trị thương hiệu: 29,2 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 4 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 68 triệu USD

19. Verizon

Giá trị thương hiệu: 28,9 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 12%

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 2,7 tỷ USD

20. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 28,8 tỷ USD

Tỉ lệ tăng trưởng: 6 %

Chi tiêu quảng cáo của công ty: 4,7 tỷ USD

Theo An Nhiên/Reatimes