Chủ đề: than-thien-voi-moi-truong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về than-thien-voi-moi-truong, cập nhật vào ngày: 28/01/2020

Khu dân cư số 8 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là địa bàn được Mặt trận thành phố chọn là nơi thí điểm xây dựng mô hình "Khu dân cư thân thiện với môi trường".

Những thiết kế thân thiện với môi trường mà chúng ta nên sử dụng rộng rãi thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bea Johnson và gia đình cô là tấm gương tiêu biểu về bảo vệ môi trường và chúng ta đều có thể học hỏi họ để giúp Trái Đất tốt đẹp hơn.