Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, dạy thêm. Nếu tạm ngưng hoặc chấm dứt dạy thêm phải thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất 30 ngày. Hoàn trả các khoản đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan…

Về trách nhiệm của hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT, các quy định của UBND TP và các quy định khác có liên quan của pháp luật; Phổ biến các văn bản liên quan dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị; giám sát việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm, xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào;

Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND phường - xã, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; an toàn phòng cháy chữa cháy; không gây ách tắc giao thông, giữ gìn trật tự, an ninh; đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm. Công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh theo quy định.

Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng không vượt quá mức trần được quy định.   Nhà trường thu, chi và công khai thanh toán, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỉ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Tùy tình hình thực tế có thể tổ chức dạy thêm, học thêm trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng, đan xen với các lớp học chính khóa, không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết. Mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Đảm bảo việc chọn lựa giáo viên và môn học theo nguyện vọng của học viên tham gia học thêm.

Cụ thể, theo như tờ trình mà  Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành quy định liên quan đến quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mỗi lớp học thêm trong nhà trường không quá 45 học sinh.

Theo Công Lý

Nguồn: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/tp-hcm-hoc-sinh-hoc-them-khong-qua-18-tiet-tren-tuan-319866.html