Để hạn chế tình trạng lạm thu cho năm học mới, Bộ GD-ĐT đã đưa ra một số giải pháp căn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2018 - 2019.

Đối với các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của các cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng áp đặt.

Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu

Ảnh minh họa.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ quan điểm, không cấm việc kêu gọi tài trợ hay xã hội hóa cho giáo dục. Tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc kêu gọi vận động, quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, xã hội hóa theo đúng quy định.

Hiện nay, một số địa phương chỉ đạo và phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục với tỷ lệ chi cho các hoạt động thấp và chưa đảm bảo mức tối thiểu cho chi hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ là 18% theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đảm bảo nguồn lực của địa phương theo Quyết định 46. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định.

Hiện Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện việc xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục để kêu gọi mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư cho ngành giáo dục.

Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đúng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm.

Đặc biệt là xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

Tăng cường công tác truyền thông để tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên để hiểu rõ Điều lệ cha mẹ học sinh, từ đó thực hiện theo đúng quy định và ủng hộ nhưng không bị “lợi dụng” để thu các khoản thu trái quy định.

Theo congly.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/xu-ly-nghiem-nguoi-dung-dau-cac-co-so-giao-duc-de-xay-ra-tinh-trang-lam-thu-28016.html