Trước đó, Bộ Công thương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức.

Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức địa chỉ trụ sở chính tại 100 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Liên kết tri thức nhận "án" phạt 80 triệu đồng

Căn cứ kết luận của Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra và xử phạt Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức 80 triệu đồng vì một số vi phạm sau đây trong hoạt động bán hàng đa cấp:

Một là thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai là ký hợp đồng bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam