Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi của chủ cơ sở giết mổ và chủ lô gia súc hiện còn ở mức thấp, chưa đủ sức răn đe cũng như chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, với việc Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 tới đây sẽ có những điểm mới về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vì vậy mà cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Tại dự thảo lần này, Bộ này đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi theo hướng xử phạt nặng hơn.

Cụ thể:

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi (Quy định hiện hành là 10 - 15 triệu).

Bộ cũng đề xuất phạt tiền bằng 80% - 100% tổng giá trị động vật vi phạm tại thời điểm vi phạm nhưng số tiền phạt tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nông hộ nhưng chưa tạo dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm.

Phạt tiền bằng 100% - 120% tổng giá trị động vật vi phạm tại thời điểm vi phạm nhưng số tiền phạt tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trang trại hộ nhưng chưa tạo dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồngđối với hành vi vi phạm kinh doanh mỗi loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi không có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc không có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ cũng đề nghị sửa đổi mức xử phạt đối với hành vi đưa nước vào động vật trước, sau khi giết mổ theo hướng phạt theo giá trị động vật, sản phẩm động vật thay vì mức xử phạt hiện thời là 5 - 6 triệu đồng.

Mức đề xuất được đưa ra là phạt tiền bằng 40% - 60% tổng giá trị động vật tại thời điểm vi phạm đối với hành vi vi phạm cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ nhưng số tiền phạt tối đa không quá 50 triệu đồng.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/xu-phat-toi-da-100-trieu-dong-voi-hanh-vi-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-c17796.html