Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, cả nước có 14,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện là 280 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,73 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, ngành BHXH đã giải quyết 19.791 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 108.088 người hưởng trợ cấp 1 lần; 1.726.546 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 91.128 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.780 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề, với số chi BHXH, BHYT, BHTN là 39.250 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng cho hay, năm 2018 đã thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 11.135 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền truy đóng 140,7 tỷ đồng; phát hiện 48.689 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 54,9 tỷ đồng.

Đáng quan tâm, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng.

yeu cau thu hoi ve quy bhyt 1646 ty dong chi phi kham chua benh khong dung quy dinh
Người dân chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 12,1 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; thu hồi 3,1 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định và thu hồi về quỹ BHYT số tiền 164,6 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định...

Hiện, ngành BHXH đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định BHYT để từng bước minh bạch, công khai các hoạt động khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH (định danh) cho người tham gia; triển khai các quy định mới về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...

Ngành BHXH cũng đang chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, hoàn thiện việc trả sổ BHXH cho lao động theo quy định của Luật BHXH.

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là các đơn vị nợ đọng kéo dài; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

H.L

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/yeu-cau-thu-hoi-ve-quy-bhyt-164-6-ty-dong-chi-phi-kham-chua-benh-khong-dung-quy-dinh-6824.html