Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bảng giá xe Vespa 

Phiên bản xe

Giá xe 

(VND)

 

Vespa Primavera 125 i.e

 

68.800.000 

Vespa LX 125 3V i.e 66.900.000 
Vespa LX 150 3V i.e 80.700.000 
Vespa GTS Super 125 79.800.000 
Vespa LXV 125 73.900.000 
Vespa Sprint 125/150 3V i.e 150cc

Vespa Sprint 125/150 3V i.e

86.500.000

71.800.000 

Vespa S 125 69.700.000 
Vespa S 150 82.200.000
Vespa LT 3V i.e 63.900.000 

Bảng giá xe Liberty

Phiên bản xe

Giá xe 

(VND)

Liberty 3V i.e 125cc 57.500.000 
Liberty ABS 55.500.000 
Liberty S ABS 56.500.000 

Giá một số dòng xe khác

Phiên bản xe

Giá xe

(VND)

Beverly 3V i.e 147.300.000 
PX 125 122.800.000
Fly 125cc 41.900.000 
Zip 30.900.000 

Theo Hoàng Quân (tổng hợp)/Reatimes