Giá tiêu hôm nay ngày 2/12/2019 đa số các địa phương trên cả nước, giá tiêu không có biến động hay thay đổi gì đáng kể. Hôm nay giá tiêu dao động từ 39.500 đến 41.500 đ/kg.
 Danh sách bài mới