Abbott Grow

Bảng giá sữa bột Abbott Grow cập nhật tháng 3/2016

Bảng giá sữa bột Abbott Grow mới nhất cập nhật tháng 3/2016

Sản phẩm sữa AbbottGrowHình ảnh minh họaGiá tham khảo (VND)
Sữa bột Abbott Grow 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa bột Abbott Grow 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)127.000
Sữa bột Abbott Grow 1 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa Abbott Grow 1 900g (0-6 tháng tuổi)243.000
Sữa bột Abbott Grow 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Abbott Grow 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)140.000
Sữa bột Abbott Grow 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Abbott Grow 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)284.000
Sữa bột Abbott Grow 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Abbott Grow 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)240.000
Sữa bột Abbott Grow 3 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa Abbott Grow 3 900g120.000
Sữa bột Abbott Grow 4 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa Abbott Grow 4 400g134.000
Sữa bột Abbott Grow 4 - hộp 1700g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow 4 cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 1.7kg (Mã SP: 031475)485.500
Sữa bột Abbott Grow 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow 4 cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 900g (Mã SP: 031474)278.000
Sữa bột Abbott Grow Advance - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow Advance - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)164.000
Sữa bột Abbott Grow Singapore - hộp 1800g (dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi)Sữa bột Abbott Grow Singapore - hộp 1800g (dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi)590.000
Sữa Abbott Grow Advance G Power - 900gSữa Abbott Grow Advance G Power - 900g349.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow G -Power 3+ 900g170.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ - hộp 1700g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow G 3+ (1700gr)585.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)Sữa bột Abbott Grow 3+ G-Power cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 400g (Mã SP: 030206)165.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 10 tuổi)Sữa bột Abbott Grow School 6+ G - Powder cho trẻ trên 6 tuổi 900g (Mã SP: 030210)345.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 10 tuổi)Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 10 tuổi)173.000


Giá được cập nhật tại thời điểm tháng 3/2016.
Giá sữa Abbott có thể thay đổi theo cửa hàng bán. Giá trên chỉ là giá tham khảo, có thể không phải giá rẻ nhất.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam