Bảng giá sữa bột Dielac cập nhật mới nhất tháng 3/2016

Bảng giá sữa bột Dielac cập nhật mới nhất tháng 3/2016

Bảng giá sữa bột Dielac mới nhất cập nhật tháng 3/2016

Sản phẩm sữa DielacHình ảnh minh họaGiá rẻ nhất tham khảo (VND)
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa bột Dielac Alpha Step 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)100.000
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa Dielac Alpha step 1 900g179.000
(giảm 3.000 đ)
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)164.000
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng)300.000
Sữa Dielac Alpha Gold Step 1 - 900gSữa Dielac Alpha Gold step 1 900g251.000
(giảm 2.000 đ)
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 1 - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi)Sữa Dielac Optimum 1 900 (0-6 tháng)350.000
(giảm 5.000 đ)
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 - hộp 400g (hộp thiếc dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Dielac Alpha Step 2 - hộp 400g (hộp thiếc dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)97.600
Sữa bột Dielac Optimum Gold Step 2 - 900g (dành cho trẻ từ 6 -12 tháng)Sữa Optimum Gold 2 900g325.000
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)153.500
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)296.000
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 - hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa bột Dielac Alpha 2 hộp giấy 400g87.000
(tăng 8.000 đ)
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng)Sữa Dielac Alpha step 2 900g189.000
Sữa Dielac Alpha Gold step 2 - 900g, (cho trẻ từ 6- 12 tháng tuổi)Sữa Dielac Alpha Gold step 2 - 900g, (cho trẻ từ 6- 12 tháng tuổi)246.000
(giảm 4.000 đ)
Sữa bột Dielac Alpha 123 - hộp thiếc 400gSữa bột Dielac Alpha 123 (Lon 400g)96.000
Sữa bột Dielac Alpha 123 - hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Alpha 123 hộp giây 400g73.000
(tăng 3.000 đ)
Sữa bột Dielac Alpha 123 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Alpha 123 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)165.000
(tăng 5.000 đ)
Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)150.000
Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)262.000
Sữa bột Dielac Grow 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Grow 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)212.000
Sữa Dielac Alpha Gold Step 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-4 tuổi)Alpha gold step 4 900g195.000
Sữa Dielac Alpha Gold Step 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-2 tuổi)Alpha gold Step 3 900g205.000
(tăng 7.000 đ)
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)158.000
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)285.000
Sữa Dielac Optimum Gold 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-2 tuổi)Optimum Gold 3 900gr295.000
(giảm 10.000 đ)
Sữa bột Dielac Optimum 123 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Dielac Optimum 123 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)158.000
Sữa bột Dielac Optimum 123 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi)Sữa bột Optimum Step 123 (900g)335.000
Sữa bột Dielac Star Care - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)Sữa bột Dielac Star Care - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)195.000
(tăng 8.000 đ)
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 4 - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 4 - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)305.000
(giảm 4.000 đ)
Sữa Dielac Optimum Gold 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)Sữa Dielac Optimum Gold 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi)275.000
Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)150.000
Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)300.000
Sữa bột Dielac Alpha 456 - hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)Sữa bột Dielac Alpha 456 - hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)75.000
(tăng 10.000 đ)
Sữa bột Dielac Alpha 456 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên)Sữa bột Dielac Alpha 456 (900g)170.000
(tăng 10.000 đ)
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi)Sữa bột Dielac Optimum step 4 cho trẻ từ 4 - 6 tuổi hộp 400g (Mã SP: 053587)138.000
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi)Sữa bột Dielac Optimum Step 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi)260.000
Sữa bột Dielac Grow 3+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3-10 tuổi)Sữa bột Dielac Grow 3+ cho trẻ từ 3 - 10 tuổi hộp 400g (Mã SP: 046633)90.000
(giảm 4.500 đ)
Sữa bột Dielac Grow 3+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 - 10 tuổi)SỮA BỘT DIELAC GROW 3+ CHO TRẺ TỪ 3 - 10 TUỔI HỘP 900G208.000
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên)Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên)188.000
Sữa bột Dielac Mama - hộp 400g (hộp giấy dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú)Sữa bột Dielac Mama - hộp 400g (hộp giấy dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú)67.000
Sữa bột Dielac Mama - hộp 900g (hộp thiếc dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú)Sữa bột Dielac Mama - hộp 900g (hộp thiếc dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú)145.000
Sữa bột Dielac Optimum Mamma - hộp 900gSỮA BỘT OPTIMUM MAMA DÀNH CHO BÀ BẦU HỘP 900G289.000
Sữa bột Dielac Diecerna - hộp 400g (hộp thiếc dùng cho người bị bệnh đái tháo đường, người ốm)Sữa bột Dielac Diecerna - hộp 400g (hộp thiếc dùng cho người bị bệnh đái tháo đường, người ốm)213.000

Lưu ý: Giá sữa có thể thay đổi theo cửa hàng bán. Giá trên được lấy theo giá rẻ nhất trong số các nhà cung cấp và được so sánh với giá sữa tháng 2/2016.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/bang-gia-sua-bot-dielac-cap-nhat-moi-nhat-c18955.html