Giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016

Giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016

GIÁ VÉ XEM PHIM 2D RẠP KIM ĐỒNG NĂM 2016

Giá vé 2DThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
8 giờ đến 18 giờ55.00050.00055.00055.00060.00060.00060.000
18 giờ đến 21 giờ65.00060.00065.00065.00070.00070.00070.000


GIÁ VÉ XEM PHIM 3D RẠP KIM ĐỒNG NĂM 2016

Giá vé 3DGiờGiá vé
Thứ 2, thứ 4, thứ 5Trước 12 giờ80.000
Từ 12 giờ đến 17 giờ90.000
Từ 17 giờ đến 21 giờ110.000
Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, Ngày lễTrước 17 giờ100.000
Từ 17 giờ đến 22 giờ130.000
Thứ 3Cả ngày80.000

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam