Bảng giá xe đạp điện Zoomer mới nhất tháng 7/2016.

Bảng giá xe đạp điện Zoomer mới nhất cập nhật thị trường tháng 7/2016

Tên xe đạp điện

Giá

(VNĐ)

Xe đạp điện Zoomer V - LI

 

 

 

 

13,000,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Zoomer Men 5

 

 

 

12,600,000

 

 

 

Xe đạp điện Zoomer Men 4

 

 

 

11,500,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Zoomer Takuda

 

 

 

11,500,000

 

 

 

Xe đạp điện Zoomer X5 - 2015

 

 

 

13,800,000

 

 

 

Xe đạp điện Zoomer X4

 

 

12,000,000

 

 

Xe đạp điện Zoomer Sunra 2014

 

 

 

13,000,000

 

 

Xe đạp điện Zoomer Diabao

 

 

11,800,000

 

 

Theo Duy Phan/Gia Đình Việt Nam