Bảng giá xe Piaggio tháng 7/2016 tại Việt Nam.

Bảng giá xe Piaggio tháng 7/2016 tại Việt Nam.

Giá xe Vespa 2016

Phiên bản xe

 

Giá xe Vespa

 

Vespa Primavera 125 i.e

 

68.800.000 (VNĐ)

 

Vespa LX 125 3V i.e

 

66.900.000 (VNĐ)

 

Vespa LX 150 3V i.e

 

80.700.000 (VNĐ)

 

Vespa GTS Super 125

 

79.800.000 (VNĐ)

 

Vespa LXV 125

 

73.900.000 (VNĐ)

Vespa Sprint 125/150 3V i.e:

Bản 150cc

Bản 125cc

 

86.500.000 (VNĐ)

71.800.000 (VNĐ)

 

Vespa S 125

 

69.700.000 (VNĐ)

 

Vespa S 150

 

82.200.000 (VNĐ)

 

Vespa LT 3V i.e

 

63.900.000 (VNĐ)

Giá xe Liberty 2016

  Phiên bản xeGiá xe Liberty
Liberty 3V i.e 125cc57.500.000 (VNĐ)
Liberty ABS55.500.000 (VNĐ)
Liberty S ABS56.500.000 (VNĐ)

Một số loại xe nổi bật khác của Piaggio

Phiên bản xeGiá xe
Giá xe Beverly 3V i.e147.300.000 (VNĐ)
Giá xe PX 125122.800.000 (VNĐ)
Giá xe Fly 125cc41.900.000 (VNĐ)
Giá xe Zip30.900.000 (VNĐ)

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam