Bảng giá xe Renault mới nhất tháng 8/2016.

Bảng giá xe Renault mới nhất tháng 8/2016.

Tên xe

Giá bán cũ

(tr VND)

Logan

599

Sandero

620

Duster

790

Megane Hatchback

980

Latitude

1.378

Latitude

1.490

Koleso 4x2

1.419

Koleos premium 4x4

1.494

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam